บรรจุภัณฑ์กระดาษ เฟส

ผลิตจากกระดาษ food contact เคลือบด้วยพลาสติก PE Food contact ปลอดภัยจากสารเคมี อันตราย บรจุอาหารร้อนได้ 100 องศา ไม่ละลาย

ผลิตจากเยื่อธรรมมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมี อันตราย บรรจุอาหารได้ ทั้งร้อน-เย็น เข้าไมโครเวฟได้ ทรความร้อนสูงสุด 230 องศสเซลเซียส ย่อยสลายได้

คุณลักษณะที่สําคัญของผลิตภัณฑ์​​​​

เป็นเยื่อพืชธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารพิษและสารก่อมะเร็ง ใช้สําหรับบรรจุอาหารได้อย่างปลอดภัย ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยการฝั กลบภายใน 6 สัปดาห์ ไม่มีกากของเสีย น้ำเสีย จากกระบวนการผลิต ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล การย่อยสลายแบบ Biodegradable
สะอาดผ่านการควบคุมคุณภาพตลอดการผลิตจนถึงมือของผู้บริโภค ทนน้ำและน้ำมันร้อนโดยไม่รั่วซึม ใช้กับไมโครเวฟและเตาอบได้อย่างปลอดภัย
เก็บรักษาได้นาน 5 ปี ปลอดภัยจากสารโลหะหนักหรือสารเคมีอื่นๆที่จะออกมาปนเปื้อนเมื่อใช้บรรจุ โดยอ้างอิงตาม

EU regulation No.1935/2004, EN 645:1993 and ISO 17070:2006
ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค โดยอ้างอิงตาม FDA, Bacteriological Analytical Manual Online (BAM online), Chapter 3, Jan 2001 and Chapter 4, September 2002 and EN 1104:2005
ปลอดภัยจากสาร PCP (Pentachlorophenol content) โดยอ้างอิงตาม ISO 17070:2006