เกี่ยวกับเรา

About Us

ทุกคนต้องการให้โลก มี สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี

Everyone wants a better world and it should be very simple

TP Packaging คิดค้นพัฒนากระดาษที่สามารถสัมผัสอาหารได้ (Food Contact Paper) และพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน โดยคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบกระบวนการผลิต การจัดการบริเวณพื้นที่โดยรอบที่ใช้ในการผลิต และการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล GMP (Good Manufacturing Practices) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อเข้าถึงบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ง่าย และเหมาะสมสำหรับทุกคน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร

TP Packaging Solution มีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ตั้งแต่

  • บริการให้คำปรึกษา
  • แนะนำการเลือกวัสดุ
  • ออกแบบงานโครงสร้าง
  • งานกราฟิก

ตลอดจนดูแลกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ทั้งด้านการใช้สอยเชิงพาณิชย์และความสะอาดปลอดภัยในการใช้บรรจุอาหาร

เมนู